Koordynacja pracy hostess

Koordynacja pracy hostess

Podczas imprez firmowych, które są coraz częściej elementem działań marketingowych, promocyjnych istotną rolę mają hostessy. Ich zadania są bardzo różne w zależności od rodzaju wydarzenia podczas, którego się pojawiają.

Przy promocjach hostessy mają przede wszystkim odpowiednio budować wizerunek produktu czy usługi. Natomiast przy organizowaniu konferencji, seminariów czy podczas przedstawiania produktów na targach hostessy mają często bardziej rozbudowane zadania, do których można zaliczyć informowanie o programie wydarzenia, przedstawiania działania promowanego produktu. W takim przypadku bardzo duże znaczenia ma praca koordynatora, który zajmuje się zarówno przygotowaniem hostess do pracy, jak też kontrolowanie ich pracy. Istotny staje się również dostęp do aktualnej informacji, tak by hostessa nie wprowadzała uczestników wydarzenia w błąd. Koordynator ma również za zadanie dobranie hostess w taki sposób, by były w stanie poradzić sobie z zadaniami, które będą musiały realizować.

Wiele agencji posiada hostessy, które są doświadczone w zakresie obsługiwania określonych rodzajów wydarzeń, co ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia wizerunku firm na rzecz, których impreza jest organizowania. Obecnie znaczenia imprez firmowych rośnie, co wynika przede wszystkim z faktu, że poszczególne rynki produktów oraz usług w Polsce stają się podobnie jak  w krajach zachodniej Europy nasycone. Na takich rynkach rosną koszty utrzymania się na rynku oraz konkurencja, co wymaga podejmowania działań mających na celu przyciąganie nowych klientów a jednocześnie utrzymanie klientów, którzy już korzystają z produktów oraz usług danej firmy. Działania marketingowe stają się z tego powodu coraz bardziej rozbudowane.